Blue Dragon (2007) | DoblajeVideojuegos.es
Juego
blue-dragon

  Listado de actores y personajes

Mostrar como Lista   Mosaico
PERSONAJE VOZ ESPAÑOLA VOZ ORIGINAL
Shu Marina Inoue
Yiro Kôki Miyata
Kluke Ayako Kawasumi
Zola Houko Kuwashima
Marumaro Etsuko Kozakura
Nené Norio Wakamoto
Szabo Tesshô Genda
Dethroy Yûji Ueda
Rey Yibral Daisuke Namikawa
Fushira Kenichi Ogata
Padre de Yiro Naomi Kusumi
Madre de Yiro Hiroko Nishi
Padre de Marumaro Takashi Nagasako
Madre de Marumaro Kikumi Umeda
Yasato Atsushi Gotô
Hineto Yutaka Aoyama
Venerable de Pachess Kôichi Kitamura
Rey Espectral Chafurin
Jefe de la tribu devi Masaaki Tsukada
Salia Ryôko Ono
Yilala Jin Yamanoi
Sura-sura Chie Sawaguchi
Kabura Taeko Kawata
Anciana de Devorax Toshiko Komura
Finu Roko Takizawa
Ku silente Hideo Kazama
Sai de la canícula Hiromu Kondo
Mai de la tempestad Eisuke Asakura
Kesu rabioso Jun Ohsuka
Habitante de Pachess Atsushi Imaruoka
Jefe de Talta Riki Kitazawa
Frado Kei Kobayashi
Niño de Pachess Noriko Ogane
Niño de Lago Megumi Matsumoto
Guardia soldado Fuminori Komatsu
Niño Kazuki Mizushiro
Guru-guru Tadashi Mutô
Aldeana Aki Unone
Mural tranquilo

  Datos adicionales

Contenidos

blue-dragon

  Equipo de doblaje

 
Estudio de doblaje
Takemaker
 
Director

  Equipo de traducción

Desarrolladora

Editora

Distribuidora

  PEGI

Icono de PEGI 12
Icono de Lenguaje soezIcono de Violencia

  Plataformas


2007

  Compartir

  Ayudar

Añadir o corregir información

Última actualización 24/12/2016